Medycyna naturalna

Medycyna naturalna

Medycyna naturalna w XX wieku była głównym źródłem leczenia większości schorzeń jakie zostały odnotowane w szpitalach. Dopiero z czasem doszło do tego, że lekarze zaczęli stosować różnego rodzaju lekarstwa. Wcześniej zanim w medycynie stosowano lekarstwa głównie opierano się właśnie na medycynie naturalnej. Medycyna ta opierała się przede wszystkim na zielarstwie a także na zastosowaniu leczenia za pomocą światła. Dopiero w latach 40. i 50. kiedy do medycyny wkroczyły pierwsze środki farmakologiczne okazało się, że medycyna naturalna nie jest już taka potrzebna. Niemniej w dalszym ciągu odnotowuje się przypadki, w których medycyna naturalna odnosi znacznie lepsze efekty niż stosowanie jakichkolwiek lekarstw. Na wsiach po dziś dzień stosuje się medycynę naturalną. Robią to przede wszystkim starsze osoby, które nie ufają lekarzom. Wychodzą one z założenia, że medycyna naturalna jest im w stanie pomóc w zdecydowanie lepszym stopniu niż medycyna konwencjonalna lub ta związana ze środkami farmakologicznymi.

Komentarze zamknięte