Taka łagodna karuzela

Taka łagodna karuzela

Wiele osób wykazuje tendencje do stałych wahań nastroju. O ile nie jest to bardzo nasilony problem to często nie zwraca się na to uwagi. Tak najczęściej jest jeśli zostaje postawiona diagnoza cyklotymii. Jest to choroba charakteryzująca się występowaniem stanów hipomaniakalnych oraz subdepresyjnych w sposób naśladujący swoją charakterystyką sinusoidę. Pojawiające się zaburzenia nastroju są najczęściej niezbyt dużymi, ale jednocześnie uciążliwymi odchyleniami od normy. Aby została postawiona taka diagnoza to konieczne jest występowanie takowego stanu przez minimum dwa lata. W przebiegu choroby nie powinny występować rozpoznania depresji lub manii o charakterze umiarkowanym lub ciężkim bo to automatycznie sugeruje, że prawidłowa diagnoza powinna być całkowicie inna. Problemem występującym przy leczeniu jest to, że pacjenci często nie rozpoznają stanów przeciwległych jako coś nieprawidłowego, ale tylko notują swoiste huśtawki nastroju, które szczególnie im nie przeszkadzają, choć są dla nich zdecydowanie zauważalne.

Komentarze zamknięte